Oznamy, aktuality a novinky zo spoločenstva

Fasádna úprava BD TITAN

Od 19.06.2018 do cca. 25.07.2018 – podľa klimatických podmienok, na BD TITAN budú prebiehať nasledovné práce v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. – čas sa môže meniť podľa klimatických podmienok.

Rozpočet na rok 2018

Na základe ročného zúčtovania za rok 2017, vyhodnotenia rozpočtu za rok 2017, a predpokladaných nákladov na rok 2018 vypočítaných zo súčasných cien, navrhujeme na rok 2018 nasledovný rozpočet pozostávajúci z jednotlivých položiek.

Uznesenie z riadného Zhromaždenia vlastníkov bytov BD TITAN

konaného  dňa 21.05.2018 – pondelok v zasadačke CASSOFINU na I. poschodí  na Letnej č.27

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov bytov

Spoločenstvo BD TITAN Vás pozýva na Zhromaždenie vlastníkov bytov ktoré sa uskutoční dňa 21.5.2018 - pondelok o 17:30 hod na prvom poschodí v budove CASSOFINU Letná 27, Košice.

Odovzdanie do prevádzky výťahu na Letnej č. 39

Dňa 9.2.2018 bol daný do užívania vlastníkov na Letnej číslo 39 vymenený a modernizovaný výťah.

Napíšte nám svoje postrehy a nedostatky vymenených výťahov

Prosíme vlastníkov, aby prostredníctvom kontaktného formulára napísali svoje postrehy a nedostatky pri využívaní vymenených výťahov.

Odovzdanie do prevádzky výťahu na Letnej č. 37

Dňa 27.12.2017 bol daný do užívania vlastníkov na Letnej číslo 37 vymenený a modernizovaný výťah.


Odovzdanie do prevádzky výťahu na Letnej č. 29

Dňa 20.12.2017 bol daný do užívania vlastníkov na Letnej číslo 29 vymenený a modernizovaný výťah.

Odovzdanie do prevádzky výťahu na Letnej č. 33

Dňa 10.11.2017 bol daný do užívania vlastníkov na Letnej číslo 33 vymenený a modernizovaný výťah.

Odporúčania na zvýšenie bezpečnosti v dome

Dôvody, pre ktoré v kritických chvíľach nekomunikujeme, sa dajú pochopiť. Sú prirodzené a preto uvádzame zopár rád na zvýšenie bezpečnosti v dome.

1 2 3 4