Oznamy, aktuality a novinky zo spoločenstva

Zbavte sa nepotrebných vecí

Od 21.02.2023 – utorok do 28.02.2023 – utorok bude na rohu Letná 29 pristavený veľkokapacitný kontajner.

Informácia k zvýšeniu zálohových platieb v položke ÚK a ohrev vody

ÚRSO / úrad pre reguláciu sieťových odvetví / podľa § 9 ods.1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach rozhodol o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla dňa: 09.12.2022, číslo: 0241/2023/T pre rok 2023.

Informácia k realizácii fotovoltiky - január 2023

2. KROK - zmluva o dielo skontrolovaná, podpísaná, odoslaná.
3. KROK - zálohová platba uhradená ZSE v sume. 8 904,00 €

Zber kuchynského bio odpadu

V spolupráci so spoločnosťou KOSIT spúšťa mesto Košice v januári 2023 zber kuchynského odpadu zo všetkých domácností v meste.

VZORY plnomocenstva

Aby bol platný hlas na schôdzi vlastníkov bytov a NP je potrebné aby sa dostavili všetci podieloví spoluvlastníci bytu, inak je hlas neplatný. Tomuto sa dá predísť splnomocnením.

Splnomocnenie je potrebné mať overené na matrike alebo notárom.

Dokumenty zo Zhromaždenia vlastníkov k fotovoltike

Dokumenty zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov konaného v dňoch: 09.11.2022 od 18.00 hod. do 20.00 hod. a dňa: 10.11.2022 od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kancelárii SVB BD TITAN – Letná 43.

Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, VCHOD Letná 39, 43

Predseda SVB BD TITAN zvoláva

Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre VCHOD Letná 39, 43

Dňa: 10.11.2022 – štvrtok

ČAS: o 19.00 hod.

Miesto: Letná 43 – kancelária SVB BD TITAN – pivničné priestory

Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, VCHOD Letná 35, 37

Predseda SVB BD TITAN zvoláva

Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre VCHOD Letná 35, 37

Dňa: 10.11.2022 – štvrtok

ČAS: o 18.00 hod.

Miesto: Letná 43 – kancelária SVB BD TITAN – pivničné priestory

Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, VCHOD Letná 33, 41

Predseda SVB BD TITAN zvoláva

Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre VCHOD Letná 33, 41

Dňa: 9.11.2022 – streda

ČAS: o 19.00 hod.

Miesto: Letná 43 – kancelária SVB BD TITAN – pivničné priestory

Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, VCHOD Letná 29, 31

Predseda SVB BD TITAN zvoláva

Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre VCHOD Letná 29, 31

Dňa: 9.11.2022 – streda

ČAS: o 18.00 hod.

Miesto: Letná 43 – kancelária SVB BD TITAN – pivničné priestory

1 2 3 4 5