Oznamy, aktuality a novinky zo spoločenstva

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov bytov

Zhromaždenie vlastníkov bytov sa uskutoční dňa: 18.05.2022 – streda o 17.30 hod. na prvom  poschodí v budove bývalých Hutných stavieb, Letná 45 – jedáleň

Zvýšenie ceny vody

ÚRSO Vyhláškou č. 009/2022/V od 01.03.2022 zvýšilo cenu studenej vody na sumu 3,1499 € /m3.

Zápisnica zo Zhromaždenia a Výsledky hlasovania vlastníkov

ZÁPISNICA zo Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov za rok 2020 konané písomným hlasovaním v dňoch: 18.05.2021 – 21.05.2021 v jednotlivých vchodoch.

Sprievodné dokumenty k Zhromaždeniu vlastníkov bytov

Sme v roku 2021 a okolo nás sa šíri koronavírus ( COVID 19). Vláda pre zabránenie šírenia sa tohto vírusu urobila opatrenia a jedným z nich je aj zákaz vychádzania. Zákon  182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov hovorí, že vlastníci bytov do konca mája majú dostať vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za rok 2020.

Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu TITAN ( ďalej len SVB TITAN ) odovzdá vlastníkom bytov (ďalej len vlastník ) vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za rok 2020 na Zhromaždení vlastníkov formou písomného hlasovania za dodržania bezpečnostných opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu.

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov bytov

Predseda Dozornej rady bytového domu TITAN pozýva vlastníkov bytov na Zhromaždenie vlastníkov bytov za rok 2020, písomným hlasovaním.

Výmena domofónov

Vlastníci hlasovaním rozhodli o výmene domofónov za značku  LEGRAND – Bticino

Výmena domofónov

Na zhromaždení vlastníkov 23.05.2019, vlastníci svojim hlasovaním /62 hlasov/ odsúhlasili výmenu domofónov podľa finančných možností.

Zápisnicu zo Zhromaždenia a Výsledky hlasovania vlastníkov

ZÁPISNICA zo Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov za rok 2019 konané písomným hlasovaním v dňoch: 18.05.2020 – 19.05.2020 – 20.05.2020 21.05.2020 v jednotlivých vchodoch.

Zhromaždenie vlastníkov bytov

vzhľadom k opatreniam proti šíreniu koronavírusu sa Zhromaždenie vlastníkov bytov za rok 2019 bude konať nasledovným spôsobom

1 2 3 4