Oznamy, aktuality a novinky zo spoločenstva

Zápisnicu zo Zhromaždenia a Výsledky hlasovania vlastníkov

ZÁPISNICA zo Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov za rok 2019 konané písomným hlasovaním v dňoch: 18.05.2020 – 19.05.2020 – 20.05.2020 21.05.2020 v jednotlivých vchodoch.

Zhromaždenie vlastníkov bytov

vzhľadom k opatreniam proti šíreniu koronavírusu sa Zhromaždenie vlastníkov bytov za rok 2019 bude konať nasledovným spôsobom

Ochrana osobných údajov podľa GDPR, zákona 18/2018 Z.z.

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.