Oznamy, aktuality a novinky zo spoločenstva

Zápisnica zo Zhromaždenia a Výsledky hlasovania vlastníkov

ZÁPISNICA zo Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov za rok 2020 konané písomným hlasovaním v dňoch: 18.05.2021 – 21.05.2021 v jednotlivých vchodoch.

Sprievodné dokumenty k Zhromaždeniu vlastníkov bytov

Sme v roku 2021 a okolo nás sa šíri koronavírus ( COVID 19). Vláda pre zabránenie šírenia sa tohto vírusu urobila opatrenia a jedným z nich je aj zákaz vychádzania. Zákon  182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov hovorí, že vlastníci bytov do konca mája majú dostať vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za rok 2020.

Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu TITAN ( ďalej len SVB TITAN ) odovzdá vlastníkom bytov (ďalej len vlastník ) vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za rok 2020 na Zhromaždení vlastníkov formou písomného hlasovania za dodržania bezpečnostných opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu.

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov bytov

Predseda Dozornej rady bytového domu TITAN pozýva vlastníkov bytov na Zhromaždenie vlastníkov bytov za rok 2020, písomným hlasovaním.