Oznamy, aktuality a novinky zo spoločenstva

Zápisnicu zo Zhromaždenia a Výsledky hlasovania vlastníkov

ZÁPISNICA zo Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov za rok 2019 konané písomným hlasovaním v dňoch: 18.05.2020 – 19.05.2020 – 20.05.2020 21.05.2020 v jednotlivých vchodoch.

Zhromaždenie vlastníkov bytov

vzhľadom k opatreniam proti šíreniu koronavírusu sa Zhromaždenie vlastníkov bytov za rok 2019 bude konať nasledovným spôsobom

Ochrana osobných údajov podľa GDPR, zákona 18/2018 Z.z.

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

Uznesenie z riadného Zhromaždenia vlastníkov bytov BD TITAN

konaného  dňa 23.05.2019 – štvrtok v zasadačke CASSOFINU na I. poschodí  na Letnej č.27

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov bytov

Spoločenstvo BD TITAN Vás pozýva na Zhromaždenie vlastníkov bytov ktoré sa uskutoční dňa 23.5.2018 - štvrtok o 18:00 hod na prvom poschodí v budove CASSOFINU Letná 27, Košice.

Doplnenie Stanov SVB

Na zhromaždení vlastníkov budú vlastníci hlasovať o zmenách Stanov SVB a dodatku k zmluve o spoločenstve. V prílohe Vám ponúkame možnosť prečítať si zmeny a v prípade potreby vyjadriť sa.

Zbavte sa nepotrebných vecí

Od 19.02.2019 – utorok do 26.02.2019 – utorok bude pristavený veľkokapacitný kontajner na rohu Letná 29 smerom na Letnú ulici.

Splnomocnenie na schôdzu vlastníkov

Aby bol platný hlas na schôdzi vlastníkov bytov a NP je potrebné aby sa dostavili všetci podieloví spoluvlastníci bytu, inak je hlas neplatný. Tomuto sa dá predísť splnomocnením.

Splnomocnenie je potrebné mať overené na matrike alebo notárom.

Informácia o poistení BD TITAN

Poistenie bytového domu spoľahlivo zabezpečí ochranu nášho majetku pred neočakávanými rizikami a škodami.

Vyregulovaná vykurovacie sústava zníži plytvanie teplom

Hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy sa má zabezpečiť, aby bez ohľadu na prevádzkový stav boli všetky vykurované miesta, a teda všetci spotrebitelia tepla zásobovaní primeraným množstvom vykurovacej vody. Tým sa dosiahne požadovaná tepelná pohoda v bytoch. 

1 2 3 4