Zbavte sa nepotrebných vecí

Od 19.02.2019 – utorok do 26.02.2019 utorok bude pristavený veľkokapacitný kontajner na rohu Letná 29 smerom na Letnú ulicu.

Všetci vlastníci majú možnosť bezplatne kontajner využiť a upratať si svoje pivnice, alebo byty od nepotrebných, horľavých vecí, starého nábytku, papiera .....

Všetkým vlastníkom, ktorí si pivnice upracú, ďakujeme, lebo takýmto správaním predchádzame požiarom.