Vyregulovaná vykurovacie sústava zníži plytvanie teplom

1.    Aké sú signály, že vykurovacia sústava nepracuje správne?

            Do akej miery sa vo vykurovacích sústavách domov plytvá energiou a čo sú skutočné príčiny porúch, zistia len špecialisti. Aj obyvateľ bytu však môže spozorovať, že sústava nepracuje správne. Najčastejšími znakmi býva nepríjemný hluk. Ale aj nedokurovania či zbytočné prekurovanie miestností.

2.    Hluk ako najčastejší dôvod.

          Hluk vykurovacej sústavy je najčastejším dôvodom na opakované vyregulovanie po zateplení. Hlukom sa prejavuje vysoká rýchlosť prúdenia vykurovacieho média cez malý otvor termoregulačného ventilu. Keď  sa začnú zatvárať termoregulačné ventily v bytoch, čerpadlo pracuje s menším prietokom. Vodu do zatvorených ventilov vtedy tlačí s oveľa väčšou razantnosťou. Riešením je správne vyregulovanie. Väčšinou býva spojené s inštaláciou regulátorov diferenčného tlaku na päte domu, prípadne na stúpacích rozvodoch. Ich cena sa začína nad 200 € a končí pri  1 000 za kus. V minulosti sa pri vyregulovaní používali málokedy.

3.    Teplo už na dvojke.

          Vykurovacie teleso v nesprávne vyregulovanej sústave domu, ktorý je zateplený, býva často teplé už pri nastavení termostatickej hlavice na stupeň 2. Stáva sa to pri neprimerane veľkom diferenčnom tlaku. Regulačná hlavica vtedy nedokáže plynulo regulovať teplotu v miestnosti. Striedavo iba vypína a zapína radiátor, ktorý sa vždy takmer celý zohreje. Hlavica tak nereaguje optimálne na vnútorné, respektíve vonkajšie tepelné zisky a teplom sa zbytočne plytvá.

4.    Celé vykurovacie teleso je teplé.

        Ak je vykurovacie teleso teplé len v hornej polovici je to v poriadku. Naopak, ak je celý radiátor teplý, môže to signalizovať problém. Voda, ktorá opúšťa radiátor, by mala byť aj o viac ako 100 C chladnejšia ako tá, ktorá do radiátora vstupuje. Platí to aj v prípade, ak je regulačná hlavica nastavená na najvyšší stupeň.

5.    Náhodné ochladenie.

        Ak radiátor prestáva hriať bez toho, aby sa niečo zmenilo na vonkajších alebo vnútorných teplotných podmienkach, dôvodom môže byť nový termoregulačný ventil v susedovom byte. Vo vyregulovaných vykurovacích sústavách sú takmer vždy inštalované tzv. vysoko odporové ventily, v ktorých preteká voda cez malé niekoľko milimetrové štrbinky. Ak si niektorý vlastník bytu nechá nainštalovať nový radiátor a vymenia mu pritom aj vysoko odporový ventil za nízko odporový, problém sa prejaví okamžite. Pri otvorení nízko odporového ventilu radiátorom pretečie neprimerane veľký prietok vody, ktorý chýba iným radiátorom. Nízko odporové ventily sú o niečo lacnejšie a ľahšie dostupné, preto býva táto chyba častá.

Text je zo série informačných letákov, ktoré pripravuje SIEA v rámci energetického poradenstva „ŽIŤ ENERGIOU“.