Výmena domofónov

Vlastníci hlasovaním rozhodli o výmene domofónov za značku  LEGRAND – Bticino a montáži čipov na otváranie vchodových dverí nasledovne:

V BD máme 95 vlastníkov bytov a 2 nebytové priestory.

ÁNO – súhlas sa vyjadrilo 79 vlastníkov
NIE – nesúhlas sa vyjadrili 4 vlastníci
Zdržal sa: 2 hlasy – predseda SVB
Nezúčastnili sa hlasovanie: 10 vlastníci

Vlastník nebytových priestorov sa hlasovania nezúčastnil.

Výsledok: Za výmenu domofónov za značku LEGRAND – Bticino a montáž čipov na vchodové dvere súhlasilo 79 vlastníkov bytov.

Je to nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Termín výmeny sa vlastníci dozvedia od predsedu SVB včas, aby vedeli byť pri montáži video vrátnika doma.

 

Košice: 24.02.2021                                      PaedDr. Močiliaková Helena (Predseda SVB)