Výmena domofónov

Na zhromaždení vlastníkov 23.05.2019, vlastníci svojim hlasovaním / 62 hlasov/ odsúhlasili výmenu domofónov podľa finančných možností.

Poradný výbor na svojom zasadnutí 15.02.2021, sa touto tematikou zaoberal a vybral typ domofónu s videovrátnikom a inštaláciu čipov na otváranie vchodových dverí.

Postupne podľa finančných možností budú vymieňané vonkajšie jednotky s videovrátnikom v byte vlastníkov.

Vchodoví dôverníci, Vás navštívia aby zistili či vlastníci s výberom typu domofónu s videovrátnikom súhlasia, alebo nie. Po zistení súhlasu alebo nesúhlasu sa budú vykonávať ďalšie kroky na realizáciu výmeny domofónov.

Vlastníci sa finančne na výmene domofónov nebudú podieľať, len v prípade ak budú pre svoj byt chcieť viac ako 3 ks čipov. Za ďalšie čipy nad 3 ks si vlastníci zaplatia. Čipy budú pre každý vchod len v počte bytov v jednotlivých vchodoch. Napr. s čipom z Letnej 29 sa nebude dať otvoriť Letná 31.

Dokumenty súvisiace s výmenou domofónov: