Sprievodné dokumenty k Zhromaždeniu vlastníkov bytov

Sme v roku 2021 a okolo nás sa šíri koronavírus ( COVID 19). Vláda pre zabránenie šírenia sa tohto vírusu urobila opatrenia a jedným z nich je aj zákaz vychádzania. Zákon  182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov hovorí, že vlastníci bytov do konca mája majú dostať vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za rok 2020.

Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu TITAN ( ďalej len SVB TITAN ) odovzdá vlastníkom bytov (ďalej len vlastník ) vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za rok 2020 na Zhromaždení vlastníkov formou písomného hlasovania za dodržania bezpečnostných opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu.

Sprievodné dokumenty k Zhromaždeniu vlastnkov bytov:

  • Výročná správa Predsedu spoločenstva
  • Správa hodpodára
  • Rozpočet na rok 2021
  • Správa Predsedu DR
  • Otázky pre vlastníkov bytov na Zhromaždenie vlastníkov bytov za rok 2020 písomným hlasovaním

Dokumenty k Zhromaždeniu pre registrovaných a prihlásených členov SVB TITAN sú k dispozícii na stiahnutie: https://letna.sk/dokumenty