Informácia pre vlastníkov bytov v BD TITAN

Od 01.08.2021, BD TITAN má:

a)   3 zamestnancov na Dohodu o pracovne činnosti.

b)   1 zamestnanca na pracovný pomer na pracovný pomer bez zmluvy. Je to predseda SVB, ktorý je volený vlastníkmi bytov, z toho dôvodu nepotrebuje žiadnu zmluvu. 

c)   1 Zmluvu o dielo – správca webovej stránky – platba jeden krát ročne na faktúru.

 

 

Košice: 20.10.2021